Parodos

„Pareisiu su paukščiais...“ paroda skirta Marcelijaus Martinaičio 80-sioms gimimo metinėms.

˯Aprašymas

Šis spalvingas parodos puslapis skirtas populiariam ir mielam personažui – žemaičiui Kukučiui. Jis Poetui atnešė pasaulinę šlovę – Kukučio baladės išverstos į daugelį užsienio kalbų. 2008 m. tarptautinėje literatų konferencijoje Sudake (Ukraina), teko sutikti Kukučiu ir jo autoriumi susižavėjusį jauną poetą iš Peterburgo (Rusija). Jis labai prašė supažindinti su jo „mylimiausiu Lietuvos poetu Marcelijumi Martinaičiu“ (parodos autorės pastaba). Daugelis Lietuvoje gerai žino Vytauto Kernagio sukurtas dainas Marcelijaus Martinaičio Kukučio baladžių žodžiais. Knygas apie Kukutį yra iliustravę žinomi dailininkai Algimantas Švėgžda, Petras Repšys.