Parodos

PETRAS KLIMAS – Lietuvos diplomatas ir istorikas, likęs ištikimas savo idealams.

Lietuvos pasiuntinys Prancūzijoje Petras Klimas sako atsisveikinimo kalbą poeto, diplomato Oskaro Milašiaus, su kuriuo dažnai bendravo, laidotuvėse. 1939 m. spalio 7 d., Paryžius.

    • Šaltinis: LCVA.0-116570.
    Lietuvos pasiuntinys Prancūzijoje Petras Klimas sako atsisveikinimo kalbą poeto, diplomato Oskaro Milašiaus, su kuriuo dažnai bendravo, laidotuvėse. 1939 m. spalio 7 d., Paryžius.
    Objekto vaizdą artinti arba tolinti galite pelės ratuko pagalba.