Parodos

PETRAS KLIMAS – Lietuvos diplomatas ir istorikas, likęs ištikimas savo idealams.

LR ambasadoriaus JAV Ž. Pavilionio sveikinimas Vasario 16-osios proga svetur gyvenantiems lietuviams (P. Klimas – antroje eilėje ketvirtas iš dešinės). 2016 m. vasario 16 d.

    • Šaltinis: Iš Niujorko lietuvių bendruomenės archyvo.
    LR ambasadoriaus JAV Ž. Pavilionio sveikinimas Vasario 16-osios proga svetur gyvenantiems lietuviams (P. Klimas – antroje eilėje ketvirtas iš dešinės). 2016 m. vasario 16 d.
    Objekto vaizdą artinti arba tolinti galite pelės ratuko pagalba.