Parodos

PETRAS KLIMAS – Lietuvos diplomatas ir istorikas, likęs ištikimas savo idealams.

Petras Klimas (2-as iš dešinės) su Lietuvos atstovu Tautų Sąjungoje Jurgiu Savickiu (1-as iš kairės), jo žmona Inge Geisler (2-a iš kairės), nuolatiniu delegatu prie Tautų Sąjungos Edvardu Turausku (1-as iš dešinės).

    • Šaltinis: Iš Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bibliotekos rinkinių.
    Petras Klimas (2-as iš dešinės) su Lietuvos atstovu Tautų Sąjungoje Jurgiu Savickiu (1-as iš kairės), jo žmona Inge Geisler (2-a iš kairės), nuolatiniu delegatu prie Tautų Sąjungos Edvardu Turausku (1-as iš dešinės).
    Objekto vaizdą artinti arba tolinti galite pelės ratuko pagalba.