Parodos

PETRAS KLIMAS – Lietuvos diplomatas ir istorikas, likęs ištikimas savo idealams.

Lietuvos užsienio reikalų ministerijos atsakingo darbuotojo, pasiuntinio JAV K. Balučio laiškas P. Klimui. 1925 m., Kaunas.