Parodos

PETRAS KLIMAS – Lietuvos diplomatas ir istorikas, likęs ištikimas savo idealams.

Iš kairės: Antanas ir Janina Liutkai, Bronė Klimienė, ponai Mackevičiai ir Pranas Dulevičius. 1946 m.