Parodos

PETRAS KLIMAS – Lietuvos diplomatas ir istorikas, likęs ištikimas savo idealams.

Bukaitė V. Valstybingumo laikotarpio elito atstovų padėtis Sovietų Lietuvoje: Petro Klimo atvejis // Genocidas ir rezistencija. 2011, t. 2 (30), p. 121–136.