Parodos

PETRAS KLIMAS – Lietuvos diplomatas ir istorikas, likęs ištikimas savo idealams.

Švagždys V. What became of the signers of Lithuania's 1918 declaration of inpedence?: [apie 1918 m. Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarus P. Klimą, A. Stulginskį ir kt.] // Bridges. 2002, vol. 26, iss. 2, p. 7–10.

    Švagždys V. What became of the signers of Lithuania's 1918 declaration of inpedence?: [apie 1918 m. Lietuvos Nepriklausomybės akto signatarus P. Klimą, A. Stulginskį ir kt.] // Bridges. 2002, vol. 26, iss. 2, p. 7–10.
    Objekto vaizdą artinti arba tolinti galite pelės ratuko pagalba.