Parodos

PETRAS KLIMAS – Lietuvos diplomatas ir istorikas, likęs ištikimas savo idealams.

Dumbrauskienė L. Petro Klimo atminimui // Muziejininkystės biuletenis: informacinis leidinys muziejams. 2001, nr. 1, p. 18–19.