Parodos

PETRAS KLIMAS – Lietuvos diplomatas ir istorikas, likęs ištikimas savo idealams.

Macijauskienė M. Tik fragmentai…: [atsiminimų fragmentai apie P. Klimą ir poetą O. Milašių.] // XXI amžius. 2006, sausio 18, p. 8.