Parodos

Rašytojui Kaziui Borutai – 110 ir kitos sukaktys

˯Aprašymas

2004 m. sausio 6 d. parengtoje Kazio Borutos 100-ųjų gimimo metinių jubiliejinėje parodoje atskleisti rašytojo kūrybos simboliai, paženklinti savito, išdidaus, savarankiško, dažnai net labai jautraus žmogaus gyvenimo. Kūrėjo asmenybė kaip mūras iškyla šalia poetinio romano ir dokumentinės apybraižos, lyrinės baladės ar eiliuotos pasakos, straipsnių ar vertimų. Rengiant parodą buvo panaudota didelė dalis leidinių ir dokumentų iš Nacionalinės bibliotekos fondų, rašytojo dukros Eglės Borutaitės-Makariūnienės asmeninio archyvo ir Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus rinkinių.