Parodos

Sausio 13-oji ir Nacionalinė biblioteka

 • darbuotojai_apdovanoti-gera.jpg

  Nacionalinės bibliotekos darbuotojai po Sausio 13-osios atminimo medalių įteikimo ceremonijos 2002 m. gegužės 19 d.

  1999 m. sausio 7 d. Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos direktorių Vladą Bulavą Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus apdovanojo Sausio 13-osios atminimo medaliu.

  2002 m. gegužės 19 d. Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus įteikė valstybinius apdovanojimus rezistencijos dalyviams ir Lietuvos Nepriklausomybės gynėjams. Sausio 13-osios atminimo medaliu Prezidentas apdovanojo 152 asmenis, kurie 1991 m. sausio–rugsėjo mėnesiais aktyviai gynė Lietuvos laisvę ir Nepriklausomybę.

  Tarp apdovanotųjų – net 33 buvę ir dabartiniai Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos darbuotojai: Aldona Augustaitienė (skaitykite prisiminimus), Audronė Balaševičiūtė, Rasa Bubėnaitė, Stasė Bušmienė, Irena Dainelytė (skaitykite prisiminimus), Stasė Garšvaitė, Stasė Gogelienė, Petronėlė Grybauskienė (skaitykite prisiminimus), Teresė Gustienė, Regina Jadevičienė, Jūratė Jakimavičienė (skaitykite prisiminimus), Nijolė Janušienė, Ona Kaladienė (skaitykite prisiminimus), Irena Vida Kaziūnaitė, Vytautas Kondrackas, Elena Genovaitė Košinskienė, Leonardas Kraujelis, Laimė Gabrielė Lukošiūnienė, Romualda Matulionienė, Eglė Elena Marčėnienė (skaitykite prisiminimus), Paulina Mikelinskaitė, Petras Algis Mikša, Dalia Ostrauskienė (skaitykite prisiminimus), Danutė Pratapaitė, Dalia Puišienė (skaitykite prisiminimus), Jūratė Remeikienė, Arūnas Ringelė, Vida Ona Skurvidienė (skaitykite prisiminimus), Ona Taluntytė, Genovaitė Tamošiūnaitė, Juozas Tumelis, Silvija Marija Vėlavičienė (skaitykite prisiminimus), Valerija Vilnonytė.

 • medalis.jpg

  Sausio 13-osios atminimo medalis

  Sausio 13-osios atminimo medalis (dail. Leonas Pivoriūnas), skirtas Lietuvos ir užsienio valstybių piliečiams, pasižymėjusiems ginant Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę 1991 m. sausio-rugsėjo mėnesiais, pagerbti.

  Medalio averse: angelas, laikantis sužeistą karžygį, karžygio dešinėje rankoje – skydas su Gediminaičių stulpais. Viršuje – įrašas „SAUSIO 13“, apačioje – „1991“. Reverse: įrašas „LIETUVA“, ant jo mažesnėmis raidėmis „BUVOM, ESAME IR BŪSIM“. Viršuje – Vytis, apačioje – ąžuolo šakelė. Kaspinėlis – geltono muaro, su juoda ir raudona juostelėmis kraštuose ir dviem žaliomis viduryje.