Parodos

Sausio 13-oji ir Nacionalinė biblioteka

˯Aprašymas

Kiekvienos tautos stiprybė – jos istorinė atmintis.

Šiais metais Lietuva mini Laisvės gynimo 25-metį, todėl yra proga priminti visuomenei svarbią iniciatyvą, pilietiškumo apraišką, kurią pademonstravo Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos darbuotojai, kai 1991 m. Sausio 13-ąją Lietuvos žmonės pasipriešino sovietų kariniams daliniams, kovojo už Lietuvos laisvę. Nacionalinė biblioteka 1991 m. sausį atsidūrė pačiame įvykių centre. Tuo metu bibliotekoje buvo įkurta laikinoji ligoninė, kurioje medikų komandos buvo pasiruošusios prireikus padėti sužeistiesiems. Bibliotekos patalpose įsikūrę savanoriai, šauliai budėjo prie strategiškai svarbių langų, išeinančių į Parlamento pusę. Bibliotekos durys buvo atviros sušalusiems ir pavargusiems žmonėms, o jos darbuotojai įsitraukė į Laivės gynėjų gretas taip pat natūraliai, kaip kvėpavo.

Minint šią sukaktį pristatoma paroda, kurios pagrindą sudaro Nacionalinės bibliotekos darbuotojos ir Sausio įvykių liudininkės Janinos Stankevičienės 2011 m. parengta virtuali paroda „Sausio 13-oji ir Nacionalinė biblioteka“. Parodos tikslas – parodyti ateinančioms kartoms, kad žmonės, kurie dalyvavo Sausio 13-osios įvykiuose, gyvena šalia mūsų, yra mūsų seneliai, tėvai, artimieji. Jų prisiminimai visada bus gyvi.

Parodoje eksponuojamos tuomečio Nacionalinės bibliotekos fotografo Rolando Ginaičio, aktyviai fiksavusio įvykius prie Parlamento, nuotraukos, pateikiami autentiški darbuotojų prisiminimai ir išgyvenimai. Medžiagą papildo partnerių ir kolegų palaikymą liudijantys dokumentai – telegramos, po tragiškųjų įvykių atsiųstos mums iš kitų šalių bibliotekų ir kultūros įstaigų.

Taip pat Laisvės gynimo 25-mečio proga buvo atnaujinta interneto svetainė „Sausio 13-oji tautos atmintyje“, kurią 2006 m., minint penkioliktąsias tragiškų įvykių metines, sukūrė Nacionalinė biblioteka. Maloniai kviečiame apsilankyti parodoje ir atnaujintoje svetainėje.

Parodą parengė Komunikacijos ir rinkodaros departamento Rinkodaros ir intelektinių paslaugų skyriaus Kultūros projektų vadovė Nijolė Jonaitienė.