Parodos

Sofija Dembovskytė-Romerienė: „Visa tai yra manyje ir pasiliks amžiams nepasikeitę...“

„Moterų talkos“ valdyba, rengusi Moterų dailininkių parodą, vertinimo komisija ir parodos dalyvės. Pimoje eilėje iš kairės: p. Pakštienė, p. Laurinaitienė, S. Romerienė, A. Nezabitauskaitė-Galaunienė, E. Sklėrienė, O. Dubeneckienė-Kalpokienė, V. Šleivytė ir kt. Kaunas. 1937

  • Data: 1937
  • Aprašymas: Nuotrauka
  • Tema: „Moterų talkos“ valdyba, rengusi Moterų dailininkių parodą Kaune
  • Šaltinis: Krištopaitytė, V. Černė Percikovičiūtė: 29 žingsniai tarp nežinomybės ir istorijos sutemų // Dailė. 2013, Nr.1, p. 136-142
  „Moterų talkos“ valdyba, rengusi Moterų dailininkių parodą, vertinimo komisija ir parodos dalyvės. Pimoje eilėje iš kairės: p. Pakštienė, p. Laurinaitienė, S. Romerienė, A. Nezabitauskaitė-Galaunienė, E. Sklėrienė, O. Dubeneckienė-Kalpokienė, V. Šleivytė ir kt. Kaunas. 1937
  Objekto vaizdą artinti arba tolinti galite pelės ratuko pagalba.