Parodos

Sofija Dembovskytė-Romerienė: „Visa tai yra manyje ir pasiliks amžiams nepasikeitę...“

Su dukterimi Genute ir sūnumi Andriumi Kaune. Apie 1938-1939 m.

  • Data: Apie 1938-1939
  • Aprašymas: Nuotrauka
  • Tema: Sofija Romerienė su dukterimi ir sūnumi Kaune
  • Šaltinis: Širkaitė, J. Dailininkė Sofija Romerienė : (Zofia Romer, 1885-1972). Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005.
  Su dukterimi Genute ir sūnumi Andriumi Kaune. Apie 1938-1939 m.
  Objekto vaizdą artinti arba tolinti galite pelės ratuko pagalba.