Parodos

Sofija Dembovskytė-Romerienė: „Visa tai yra manyje ir pasiliks amžiams nepasikeitę...“

Su sūnumi Edvardu. 1951

  • Data: 1951
  • Aprašymas: Nuotrauka
  • Tema: Su sūnumi Edvardu [Monrealyje?]
  • Šaltinis: Širkaitė, J. Dailininkė Sofija Romerienė : (Zofia Romer, 1885-1972). Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005.
  Su sūnumi Edvardu. 1951
  Objekto vaizdą artinti arba tolinti galite pelės ratuko pagalba.