Parodos

Sofija Dembovskytė-Romerienė: „Visa tai yra manyje ir pasiliks amžiams nepasikeitę...“

Dumbarton Ouks rūmų Vašingtone sodas. 1959. Drobė, kartonas, aliejus

  • Autorius: Sofija Romerienė
  • Data: 1959
  • Aprašymas: Reprodukcija
  • Tema: Dumbarton Ouks rūmų Vašingtone sodas
  • Šaltinis: Širkaitė, J. Dailininkė Sofija Romerienė : (Zofia Romer, 1885-1972). Vilnius : Kultūros, filosofijos ir meno institutas, 2005.
  Dumbarton Ouks rūmų Vašingtone sodas. 1959. Drobė, kartonas, aliejus
  Objekto vaizdą artinti arba tolinti galite pelės ratuko pagalba.