Parodos

Stasys Tomonis. Gyvenimo vingiais...

˯Aprašymas

Gruodžio 1 dieną sukanka 100 metų, kai gimė Stasys Tomonis (1915 12 01–1992 01 08), kultūros veikėjas, bibliografas, vertėjas, literatūrologas, ilgametis Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos darbuotojas (1948–1991) – labai dvasinga, didelės erudicijos, aukštos vidinės kultūros asmenybė.

Šiai datai paminėti Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje parengta virtuali paroda. Jubiliejinės parodos pagrindu tapo S. Tomonio atsiminimų knyga „Gyvenimo vingiais“, kuri yra „ne tik plati XX a. Lietuvos kultūrinio gyvenimo panorama, bet ir turtingos praeities žmogaus, turinčio didelį asmeninį patyrimą, lakiu stiliumi perteiktas krašto politinio gyvenimo bei tautos istorijos šaltinis“ (dr. Algimantas Jakimavičius).

Parodoje mėginta parodyti visa, kas išryškintų S. Tomonio asmenybę, bent iš dalies supažindintų su jo nuveiktais darbais.

S. Tomonio biografija apžvelgiama per fotografijas, prie jų yra trumpi paties atsiminimų autoriaus arba jį gerai pažinojusių ir apie jį rašiusių bendradarbių komentarai.

S. Tomonio darbų – knygų ir apsakymų bei apysakų vertimų, kai kurių bibliografinių darbų – ekspozicija pateikiama su S. Tomonio, prof. V. Žuko komentarais.

Parodos autoriai nuoširdžiai dėkoja Jūratei ir Algimantui Jakimavičiams, geranoriškai prisidėjusiems prie jos parengimo.

Tegul ši paroda būna kukli dovana iškiliam, bibliotekai itin nusipelniusiam žmogui.

Anot buvusios mūsų kolegės Paulės Mikelinskaitės, „šis žmogus nepamirštamas. Laikas neišdildys jo šviesaus atminimo. Jis gyvas savo paliktuose darbuose ir mūsų, jį pažinojusių, su juo dirbusių bei bendravusių, atmintyje.“

---------------------------------------------------

Parodos autorė LNB Informacijos centro specialistė Irena Adomaitienė