Parodos

Žvilgsnis iš praeities

Feliksas Karazija ir Petras Babickas

  • Data: b. m.
  • Aprašymas: Feliksas Karazija ir Petras Babickas
  • Tema: Fotografija
  • Šaltinis: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Retų knygų ir rankraščių archyvas. Unės Babickaitės foto albumas. 1906‒1933 m. F12‒820
  Feliksas Karazija ir Petras Babickas
  Objekto vaizdą artinti arba tolinti galite pelės ratuko pagalba.