Parodos

Kęstutis Nastopka. Prasmių žvejys sutankėjusiame laike

Archajika ir modernybė: Marcelijus Martinaitis laikų sąvartose. Vilnius, 2008.

  • Data: 2008
  • Leidėjas: Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla
  • Aprašymas: straipsnių rinkinys skiriamas M. Martinaičio 70-mečiui. Nastopka K. Veiklos įprasminimas. P. 23–32.
  • Tema: lietuvių poezija
  • Šaltinis: bendrieji fondai 3-09-5523
  • Bendradarbis: sudarytojos Saulė Matulevičienė, Audinga Peluritytė-Tikuišienė; Turinyje aut.: Viktorija Daujotytė-Pakerienė, Rūta Gaidamavičiūtė, Kęstutis Nastopka ... [et. al.].
  • Kalba: Santrupos anglų k.
  • Apimtis: 163, [1] p. Bibliogr. išnašose. Asmenvardžių r-klė: p. 161–163.
  Archajika ir modernybė: Marcelijus Martinaitis laikų sąvartose. Vilnius, 2008.
  Objekto vaizdą artinti arba tolinti galite pelės ratuko pagalba.