Parodos

Kęstutis Nastopka. Prasmių žvejys sutankėjusiame laike

Lietuvių kalbos ir literatūros institute. Stovi iš kairės: Jonas Lankutis, Vytautas Kubilius, Albertas Zalatorius, Kęstutis Nastopka, Jonas Petronis, Aleksandras Šešelgis. Sėdi iš kairės: Kostas Doveika, Janina Žėkaitė, Antanas Salys, Kostas Korsakas, Adelė Seselskytė

    • Šaltinis: iš asmeninio Kęstučio Nastopkos archyvo
    • Tipas: fotografija
    Lietuvių kalbos ir literatūros institute. Stovi iš kairės: Jonas Lankutis, Vytautas Kubilius, Albertas Zalatorius, Kęstutis Nastopka, Jonas Petronis, Aleksandras Šešelgis. Sėdi iš kairės: Kostas Doveika, Janina Žėkaitė, Antanas Salys, Kostas Korsakas, Adelė Seselskytė
    Objekto vaizdą artinti arba tolinti galite pelės ratuko pagalba.