Parodos

Kęstutis Nastopka. Prasmių žvejys sutankėjusiame laike

Nepaklusęs laikui : atsiminimai apie Vytautą Kubilių. Vilnius, 2011.

  • Data: 2011
  • Leidėjas: Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
  • Aprašymas: straipsnių rinkinys. Nastopka K. Toksai pusiau bohemiškas gyvenimas. P. 69–71.
  • Tema: atsiminimai
  • Šaltinis: bendroji skaitykla. Humanitarinių m. dok. fondas HuS888.2.09/Ne-127
  • Bendradarbis: sudarė Donata. Mitaitė. Turinyje aut.: Justinas Aleksandravičius, Vytautas Ambrazas, Kęstutis Nastopka ... [et. al.].
  • Apimtis: 340, [2] p., [12] iliustr. lap. : iliustr. Pavardžių r-klė: p. 335–341.
  Nepaklusęs laikui : atsiminimai apie Vytautą Kubilių. Vilnius, 2011.
  Objekto vaizdą artinti arba tolinti galite pelės ratuko pagalba.