Parodos

Algirdas Petrulis. „Tapyba ne menas, o gyvenimo būdas“

˯Aprašymas

Algirdas Petrulis (1915–2010) – mūsų modernistinės dailės legenda. Ilgas dailininko kūrybinis kelias sujungė kelias dailės istorijos epochas – prieškarinės nepriklausomos Lietuvos dailę, sovietinio laikotarpio dailę ir antrosios nepriklausomybės laikotarpio modernistinės dailės tradicijos tąsą. 1934-1939 m. mokėsi Kauno meno mokykloje, Justino Vienožinskio studijoje. 1944–1951 m. ir 1962–1984 m. dėstė Vilniaus valstybiniame dailės institute (dab. Vilniaus dailės akademija), 2005 m. tapo VDA garbės profesoriumi. Grupinėse parodose dalyvavo nuo 1939 m., pirmąją personalinę parodą surengė 1964 m. 1995 m. pelnė Nacionalinę kultūros ir meno premiją, 1996 m. apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordinu, 2001 m. – pirmuoju Lietuvos dailininkų sąjungos auksiniu ženkleliu už parodų ciklą „Algirdas Petrulis 2000“. A. Petrulio tapybos stilistika bei meno samprata susiformavo domintis prancūzų moderniąja daile. Kūrybai būdinga plastinės struktūros harmonija, kolorito (taip pat emocinis, dvasinis) balansas ir santūri, artimų tonų, gausiai ir nepaprastai jautriai niuansuota spalvinė gama. A. Petrulis nebuvo radikaliausių dailininkų eksperimentatorių, griovėjų, kaip ir uolių konjunktūros atstovų tarpe. Jis laikėsi nuosaikios, tačiau nemažiau vertingos socioestetinės pozicijos – nuoširdumo ir estetinės kokybės kriterijų. Nerasime nė vieno prasto, nejautraus, formaliai, atmestinai sukurto dailininko darbo. Sovietmečiu, kai formalesni tapybos eksperimentai, nutolstantys nuo socialistinio realizmo dogmų, buvo draudžiami ir blokuojami, A. Petrulis garsėjo kaip itin subtilių kamerinių peizažų ir natiurmortų tapymo meistras. Tačiau ir šiuose peizažuose, natiurmortuose jį domino ne tik „išoriškas panašumas“, o gal net ne jis, tačiau gilesni psichologiniai ir formalūs paveikslo erdvės (kurią suvokė labiau kaip dvasinę erdvę) sandaros, genezės klausimai. Todėl dailininko peizažai ir natiurmortai niekada nepriklausė paviršutiniškoms realizmo atmainoms. Po atpažįstamais motyvais visada slypėjo šis tas svarbesnio, gilesnio, sudėtingesnio. A. Petrulio peizažas, ypač vėlyvoje kūryboje, jau nepriklausomoje Lietuvoje, stilizuojamas į abstrakcijoms artimas kompozicijas. Dailininko tapybos „programa“ visada linko tam tikro abstrahavimo pusėn. Vis dėlto, peizažo struktūra, koloritas, tapymo maniera neleidžia įsigalėti „bedvasiam formalizmui“, gamta, peizažas – peizažas kaip Tėvynė – esminis atspirties taškas, formuojantis, cementuojantis A. Petrulio tapybą, tapybos pasaulį, pasaulį tapyboje. Pastelės ant popieriaus, popieriaus skiaučių, dažnai pieštos „tik sau“, negalvojant apie reprezentaciją, jau, galima sakyti, transformuojasi į grynąją „simbolistinę abstrakciją“, artimą kad ir Paul Klee vizualumo semantikai. Piešiniuose, eskizuose tapytojas tampa visiškai laisvas, tyrinėja spalvų santykius, kolorito, kompozicijos, ritmo problematiką, tačiau ir šiuo atveju „grynasis formalizmas“ nėra bedvasis, mechaniškas, bet giliai psichologizuotas, asmeniškas. A. Petrulį drąsiai galima priskirti prie jautriausiai spalvinės gamos niuansus jautusių mūsų dailės atstovų. Jo ilgas kūrybinis kelias – tarsi savotiškas Lietuvos modernios dailės genezės veidrodis. Kęstutis Šapoka