Parodos

Vytautas Antanas Dambrava: „Politika – artimo meilės vykdymas“

˯Aprašymas

Ši virtuali Vytauto Antano Dambravos 95-erių metų gimimo sukakčiai skirta paroda pristato jį ne tik kaip Jungtinių Amerikos Valstijų ir Lietuvos Respublikos diplomatą, bet ir kaip spaudos bei radijo žurnalistą, teisininką, religinių knygų ispanų ir lietuvių kalbomis autorių.

 

Parodą inicijavo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, parengė LNB Lituanikos skyrius. Parodos autorės: Valdonė Budreckaitė ir Dalia Cidzikaitė. Publikuoti internete parengė Eglė Karalienė.